Kjøpt bolig?

Claim betyr krav

Dessverre er ikke alle takstmenn bygningskyndige.

Tidligere vare det slik at en takstmann skulle måle areal, beskrive farger og stoffer på vegger, tak og gulv og lage en vurdering av markedsverdi. Før var det helt vanlig å selge bolig med kun en verditakst.

Etter 1.1.2022 ble det stilt krav til at boliger skulle selges med tekniske tilstandsrapporter, men ingen krav til at takstmenn skulle være bygningskyndige.

Har du kjøpt bolig med mange feil og mangler kan du ha et krav mot tidligere boligeier. BMTF har en rapport som heter Claim. Den går dessverre som varmt hvetebrød. Det vil si, det selges fortsatt mange boliger med fail og mangler.

Dersom du har en mistanke til at boligen du kjøpte er i dårligere forfatning enn du hadde forestilt deg, så kan jeg hjelpe deg å vurdere hva du kan klage på og hva du ikke kan klage på. Dette kan jeg. Ring meg gjerne.