Skadetakst

RIKTIG OPPGJØR

Dersom du har fått en brannskade, vannskade eller andre typer skader på boligen er det viktig at du får en riktig vurdering av skaden.

En riktig vurdering gjøres på grunnlag av flere faktorer.

  • Jeg kjenner prisene i området der du bor.
  • Jeg vet hvordan boligen din er oppbygd.
  • Jeg vet hvilke andre feil boligen kan ha fått som følge av den opprinnelige skaden.

Alt dette vet jeg fordi jeg er en lokal byggmester og BMTF-takstmann.